‘Hukuk ve Sağlık’ Sempozyumu Türkiye Barolar Birliği’nde Gerçekleştirildi

6284
A

AV. GÜNEŞ GÜRSELER: BİZ HEKİMLİĞİ VE AVUKATLIĞI SADECE BİR MESLEK OLARAK GÖRMEMELİYİZ, BUNLAR AYNI ZAMANDA BİRER SANAT

Türkiye Barolar Birliği ile Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından organize edilen ‘Hukuk ve Sağlık’ Sempozyumu 25 – 26 Nisan 2015 tarihlerinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyuma; hukuk ve tıp fakültesi öğrencileri ile çok sayıda akademisyen ve hukukçu katıldı.

Sempozyumun açış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler yaptı. Hukuk ve sanat ile tıp ve sanatın hep iç içe olduğunu söyleyen Gürseler, “Biz hekimliği ve hukukçuluğu, avukatlığı, yargıçlığı, savcılığı sadece bir meslek olarak görmemeliyiz. Bunlar aynı zamanda birer sanat. Sanatımızı icra ediyoruz anlayışıyla bu hizmetleri yapmalıyız. Evet, bir meslek sahibiyiz ama bu meslek bir sanatsal nitelik de taşımalı, onu kazandırmalıyız. Çünkü doğrudan her iki mesleğin de ilişkisi birebir insanla, arada hiç kimse yok. Doktorsanız doğrudan hastanızla; avukatsanız doğrudan müvekkilinizle; yargıçsanız davacıyla, davalıyla, sanıkla, şikâyetçiyle; savcıysanız suçluyla, şikâyetçiyle birebir temas halindesiniz ve onlarla ilişkiyi kurarken boyutları biraz aşarak düşünmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği olarak avukatların mesleki eğitimlerinde, meslek içi eğitimlerinde, hukuk fakültesindeki çalışmalarında bunları öne çıkarmaları için destek olmaya gayret ettiklerinin altını çizen Gürseler sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkenin içinde yaşadığı demokrasi sorunları nedeniyle meslek örgütlerimiz aynı sıkıntıları çekiyor. Türkiye Barolar Birliği, barolar ve Türk Tabipleri Birliği, bugün, demokrasinin eksiklerinin yarattığı sıkıntıları aşmada toplumda güvenilen çok ender kurumlar arasında. Yani insanlar bizlerden mesleğimizin kazandırdığı donanımla, örgütlü olmamızla, bu örgüt yapısı altında var olan meslek kurallarımız, meslek etiğimizle, doğrudan insana hitap ediyor olmamız nedeniyle sadece doktorluk, hekimlik sadece avukatlık yapmamızı değil; ülkenin sorunlarında da etkin olmamızı, söz sahibi olmamızı, yanlışları ortaya koymamızı ve topluma bir umut ışığı göstermemizi bekliyorlar. Biz başta Sayın Başkanımız olmak üzere bunu yapmaya çalışıyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin de değerli hekimlerimizle bunları yapmaya çalıştığını biliyoruz.”

Açış konuşmasından sonra başkanlığını TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa’nın yaptığı birinci oturumda hukuk ve tıp birlikteliğine vurgu yapıldı. Hukuk ve sağlığın birbirinden ayrılamayacak iki parça olduğunu vurgulayan Basa’nın ardından Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Mahkemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin Arslan, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Müşaviri Av. Cahit Doğan ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu birer sunuş yaptılar.

Daha sonra devam eden oturumlarda; Ankara Barosu üyesi Av. Sema Güleç Uçakhan, Denizli Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Fadime Demirel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşen Altuğ Koşan, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’nden Dr. Yakup Gökhan Doğramacı ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Işıl Pakiş değerlendirmelerde bulundu.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12