“İNSAN HAKLARI PERSPEKTİFİNDEN 6 ŞUBAT DEPREMLERİ KONFERANSI” TBB’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

402

Türkiye Barolar Birliği’nin de (TBB) destek veren kurumlar arasında yer aldığı "İnsan Hakları Perspektifinden 6 Şubat Depremleri; Tıkanmayı Aşmak İçin Bir Konferansı", 25 Mayıs 2024 tarihinde, TBB Litai Konukevi’nde gerçekleştirildi.

Konferansta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin barınma, eğitim, sağlık alanlarında yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri, alanında uzman isimlerin katılımıyla ele alındı.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlerin anılmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmalarını TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Yeşildağ yaptı.

Av. Veli Küçük, açılışta yaptığı konuşmada "Devletin kurumları eliyle gerekli tedbirleri almaması ve rant hırsı uğruna, yönetmelik ve kuralların uygulanmaması sonucu vatandaşların yaşamını kaybetmesi, 'kader' olarak değerlendirilemez" dedi. Deprem bölgesinde yaşanan hak ihlalleri ve ölümlerde sorumluluğu olan kişilerin yargılanması için sürecin takipçisi olmaya devam ettiklerini ifade eden Küçük, "Hukuksuzluğun, o binaların yapımında ve kullanımında gereken deneyim ve kontrol yükümlülüğümü yerine getirmeyen tüm yetkililerin adalet mekanizmasında hak ettikleri cezayı almalarını çok önemsiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm sorumluların en geniş kapsamda ceza alması için baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin çalışmaları, davalara müdahil olma talepleri devam edecek” ifadelerini kullandı.

TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Melih Yardımcı’nın izleyicileri arasında yer aldığı Konferansta TBB Başkan Danışmanı Av. Dr. Kasım Akbaş da bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ruşen Keleş’in onur konuğu olduğu Konferansta "Depremin ilk günlerinden bu yana bitmeyen şeffaflık ve polemik sorunu", "Eğitim hakkı ve ruhsal sağlık üzerine", "Deprem alan araştırması bulguları", " Hatay'ın yeniden inşası süreci", "Ücretsiz konut hakkı, mülksüzleştirme tartışmaları" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

Konferansın düzenleyicileri arasında TBB’nin yanı sıra; Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Eğitim-İş, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Genel Sağlık-İş, Sosyal Haklar Derneği, Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği’nin yanı sıra destek veren kurumlar arasında Çankaya Belediyesi, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Mülkiyeliler Birliği yer aldı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle