“KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI” HAKKINDA İPTAL BAŞVURUSU

5348

TÜRKİYE Barolar Birliği, 04 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişikliklerin bazı maddeleri ile “Değer Kaybı Tazminatı Hesaplaması”, “Sakatlık Tazminatları Hesaplaması” ve “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması”na ilişkin eklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 90 ve 92. maddelerindeki bazı hükümlerin, Kanunun aynı maddesinde yapılan değişiklik ve halihazırda yürürlükte olan ve dava konusu kurallara dayanak oluşturan maddesi ile aynı nitelikte olduğu kaydedilerek, değişik 90. maddenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir.

Başvuru dilekçesinde, trafik kazalarında, değer kaybı, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarının hesaplanmasında gerçek zarara ulaşılmasını öngören Borçlar Kanunu hükümleri dışında, özellikle sigorta şirketlerinin kar marjının artmasını sağlayan ve vatandaşın gerçek zararının karşılanmasına engel teşkil eden hesaplama yöntemlerinin Anayasaya aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız.