“Savunma Hakkı“ Konulu Karikatür Sergisi

3987
A
 Serginin açılışında yaptığı konuşmada Karikatür Vakfı Başkanı Nezih Danyal özetle şunları söyledi:

“Bu sergi yedi yıl önce Prof. Dr. Rona Aybay’la birlikte düşünüp oluşturduğumuz bir serginin devamı. 2. senesinden itibaren geleneksel olarak baktığımız bir sergi. Bu yılki konumuz savunma hakkı. Saygıyla andığım Özdemir Özok’un döneminde başladı, bugüne kadar geldi, Sayın Ahsen Coşar Başkanlığında sürdürüyoruz, özellikle Serhan Özbek’in katkılarıyla oluşturuyoruz sergiyi. Onur verdiğiniz için teşekkür ederim.”

Nezih Danyal’dan sonra konuşan TBB Başkanı Av. V. Ahsen Coşar ”Karikatür Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz İnsan Hakları konulu karikatür sergisi artık bir Türkiye Barolar Birliği klasiği haline gelmiştir. Bu klasiğin başlatılmasındaki emek ve katkıları için Sayın Rona Aybay hocamıza ve rahmetli başkanımız Özdemir Özok’a minnet borçluyuz. Sartre ‘Aydının doğal yeri muhalefettir’ diyor. Bu kategorideki aydınların başında sanatçılar ve avukatlar gelir. Her iki mesleğin sahipleri de muhalefet odaklıdır. İktidarla sorunu olan mesleğin sahibidirler. Sanatçılar olsun avukatlar olsun başkaldırma gücünün taşıyıcılarıdır ve aynı zamanda temsilcileridir. Bu savunma hakkıyla ilgili karikatürleri izlediğiniz zaman da bu taşıyıcılığın karikatürcü dostlar tarafından birkaç çizgiyle ve birkaç sözle ne kadar özgün bir şekilde yetkin bir şekilde ifade edildiğini göreceksiniz. ” dedi.
 
 
Fotoğraflar

Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27