“ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI” KONULU SEMPOZYUM YERLİ VE YABANCI UZMANLARIN KATILIMIYLA TBB’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1704

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Haklarının Korunması” konulu sempozyum, 9 Aralık 2019 tarihinde TÜRKİYE Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Eyyüp Sabri çepik, Avrupa Birliği TÜRKİYE Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölümü Başkanı Alexandre Fricke ile Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve İşbirliği Dairesi Güneydoğu Avrupa ve TÜRKİYE Birim Başkanı Daniel Schmidt yaptı.

Moderatörlüğünü TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Eyyüp Sabri çepik’in yaptığı ilk oturumda konuşmacılar Anayasa Mahkemesi Başraportörü Murat Azaklı “İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Bir Kanun Yolu Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru”, TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa “Yargı Reformu Stratejisi: Yürürlüğe Giren Değişiklikler”, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve İşbirliği Dairesi İnsan Hakları Ulusal Uygulama Bölümü’nden Sergey Dikman “Avrupa Konseyi: Reform Ortağı ve Stratejik üçgen” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve İşbirliği Dairesi Güneydoğu Avrupa ve TÜRKİYE Birim Başkanı Daniel Schmidt’in moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda ise; AİHM Yazı İşleri Müdürlüğünden Hukukçu Ali Bahadır “AİHM Davaları: Başvurudan Nihai Karar Aşamasına”, TBB İnsan Hakları Merkezi üyesi ve İstanbul Barosu Diş İlişkiler Merkezi Başkanı Av. Ayşegül Tansen “AİHM Başvurularında İhtiyati Tedbir Talepleri”, Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi İnsan Hakları Komitesi Başkanı, Alman Avukatlar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Sözcü Av. Stefan von Raumer “AİHM Başvurularında Usuli Gereklilikler ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri”, Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu üyesi, Queen’s Belfast üniversitesi Hukuk çalışmaları Enstitüsü Direktörü Paul Mageean “Stratejik Yargılama/Davalama: Eğitimin Uygulama Yönü” konularında görüşlerini dile getirdiler.

Sempozyum, tartışma bölümü ile sona erdi.

Proje Hakkında:

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”, Avrupa insan hakları standartlarının uygulanması konusunda TÜRKİYE’deki baroların ve avukatların kapasitesini güçlendirerek TÜRKİYE’deki Avrupa insan hakları standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Uygulama süresi 36 ay olan Proje, Mart 2021’de sona erecektir.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle