04 Aralık 2021 Cumartesi günü Şırnak Barosu’na meslek içi eğitim semineri verilecektir.

491