10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE TÜRKİYE'NİN 2016 YILI İNSAN HAKLARI KARNESİ DEĞERLENDİRİLDİ

5833
A

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen genişletilmiş yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin 2016 yılı insan hakları karnesi değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, son dönemde Türkiye ve dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, bütün hak ihlallerinin temelinde hukuksuzluk olduğunu söyledi. Besler, "İnsan haklarını ihlal edenleri sorgulamak, evrensel hukukun yaygınlaşması için mücadele etmek ve bu hakların sadece metinlerde kalmasını değil, uygulamaya geçmesini hedeflemek hem hakkımız, hem de görevimizdir" dedi.

Altı oturum halinde gerçekleşen toplantının ilk oturumunda, TBB İHM Cezaevleri İzleme ve Araştırma Çalışma Grubu tarafından, "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Genel Değerlendirmeler, Avukatlara Karşı Hak İhlalleri, Tutuklu ve Hükümlülere Karşı Hak İhlalleri" konuları ele alındı.

TBB İHM Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu tarafından, "Mülkiyet Hakları, Banka Mevduatlarına ve Mevduat Varlıklarına El Koyma, Meslekten İhraç ve Açığa Almalar" konularının değerlendirildiği ikinci oturumu, TBB İHM Mülteci Hakları Çalışma Grubu tarafından, "Mültecilerin Hukuki Sorunları, Sınırdışı Edilmeler, Geri Kabul Sözleşmeleri" konularının ele alındığı üçüncü oturum izledi.

Toplantının öğleden sonra devam eden dördüncü oturumunda, TBB İHM Cinsel Kimlik Ayrımcılık Çalışma Grubu tarafından, "Kadın Hakları ve Cinayetleri, LGBTİ'lerin Hukuki Durumu" konuları masaya yatırıldı. Beşinci oturumda ise TBB İHM Engelli Hakları Çalışma Grubu tarafından, "Mevzuatlarda Engelli Hakları, Hakların Kullanımındaki Engeller" ele alındı. Toplantının son oturumunda, "Adil Yargılanma Hakkı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkı, İfade Özgürlüğü Hakkı" konuları çeşitli yönleriyle değerlendirildi.

Toplantı, sonuç bildirgesinin açıklanması ve kamuoyuna duyurulması ardından sona erdi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla ayrıca Türkiye Barolar Birliği ve Karikatür Vakfı tarafından düzenlenen "Hak Arama Özgürlüğü" konulu "Karikatürlerle İnsan Hakları" sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Sergi, 13 Aralık 2016 tarihine kadar Türkiye Barolar Birliği'nde görülebilecek.

TBB BAŞKAN YARDIMCISI AV. BERRA BESLER'İN AÇIŞ KONUŞMASI İÇİN TIKLAYINIZ

TBB İHM GENİŞLETİLMİŞ YUVARLAK MASA TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47

Fotoğraf 48

Fotoğraf 49

Fotoğraf 50

Fotoğraf 51

Fotoğraf 52

Fotoğraf 53

Fotoğraf 54

Fotoğraf 55