11-12 ŞUBAT 2022 TARİHLERİNDE, 12 BARODA, YÜZLERCE MESLEKTAŞIMIZA MESLEK İÇI EĞITIM HIZMETI SUNDUK

155