13-14 Kasım 2021 tarihlerinde; Kars, Kırşehir, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak, Zonguldak ve Iğdır barolarının ve sahipliğinde seminerler verilecektir

467