14. BERLİN KONFERANSI

2390
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HEYETİ 14. BERLİN KONFERANSI’NA KATILDI

Alman Avukatlar Derneği’nin Berlin Şubesi Başkanlığı’nca 6 - 8 Kasım 2014 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen “Uluslararası Berlin Hukuk Günleri - Avrupa Avukatlık Mesleğine İlişkin 14. Berlin Konferansı” başlıklı konferansa, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan, Disiplin Kurulu Başkanı Av. Haşim Mısır ile Başkan Başdanışmanı Av. Necdet Basa katıldı.

Berlin Konferanslarının olağan uygulaması olan, muhtemel katılımcılara önceden gönderilen ve belirlenen bir tarihte konferans yönetimine iletilmesi gereken 14. Berlin Konferansı’nın soruları aşağıdaki gibidir.

 • Avukatlarla ilgili özel yasal düzenlemeler;
  Ülkenizde özellikle avukatlara yönelik özel ceza hukuku hükümleri var mıdır?
  Cezai soruşturmalarda avukatlar için ayrıcalıklar ya da özel ceza prosedürleri var mıdır?
 • Avukatlık bürolarına ilişkin cezai kovuşturma, önleyici tedbirler;
  Avukatlık bürolarında arama yapılması hangi şartlarda mümkündür?
  Mesleklerini yapmakta olan avukatların korunmasına yönelik yasal düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz?
  Ülkenizde önleyici veri toplama (örneğin veri saklama) kullanılıyor mu ve bu açıdan avukatlar ve diğer kişiler mesleki sır saklama yükümlülüğüne tabii midir?
 • Hukuki danışmanlık ve temsilden kaynaklanan cezai sorumluluk riskleri;
  Ülkenizde avukatlar için hukuki danışmanlık ve suça yardım ve yataklık arasındaki sınır, özellikle vergi konuları ve suçları alanında nasıl belirlenmiştir?
 • Kara paranın aklanması;
  Avrupa Birliği’nin kara paranın aklanmasına ilişkin direktifleri ülkenizde nasıl uygulanmaktadır?
  Bu uygulamalar mesleki gizlilik ile uyumlu bir şekilde mi yürütülmektedir?
  Kara para aklama konusunda avukatların kovuşturmasına ilişkin uygulama nasıldır? Bu konuda sizin değerlendirmeniz nedir?
  Hangi durumlarda ücretin kabul edilmesi -özellikle ceza savunmasında- cezalandırılabilir?
 • Sorunlu davalar ve hukuk düzeyinde politik eylem ihtiyacı;
  Halen ülkenizde avukatların cezai kovuşturmasına ilişkin sorunlu alanlar mevcut mudur?
  Cezai kovuşturma makamlarının uygulamalarında ya da mevzuat düzeyinde herhangi bir değişikliğe gerek görüyor musunuz?

Berlin Konferansı için hazırlanan yukarıdaki sorulara Türkiye Barolar Birliği’nin cevaplarını içeren İngilizce metin, istenen tarihte konferansına yönetimine ulaştırıldı. Aynı sorular ve cevapları, ayrıca Berlin Barosu’na da e-mail olarak iletildi. 

Yaklaşık 70.00 avukatın üye olduğu Alman Avukatlar Derneği’nin Berlin Şubesi’nce bu yıl 14.sü gerçekleştirilen Konferansın 06 Kasım 2014 tarihinde yapılan açılış kokteylinde konuşan Berlin Avukatlar Derneği Başkanı Av.-Noter Ulrich Schellenberg, gelenekselleşen günün ve seçilen konunun önemini belirttikten sonra, Türk delegasyonunun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu konferansa katılmasından duydukları memnuniyeti, özel teşekkürleriyle ifade etti.

Bu yıl ana konusu, “Savcıların Bakış Açısından Avukat - Avukatların Cezai Sorumluluğu ve Cezai Kovuşturması” olarak belirlenen ve 7 Kasım 2014 tarihinde AB Komisyonu’nun Berlin Temsilciliği’nde yapılan; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Hollanda, İsviçre, Finlandiya ve Lüksemburg gibi toplam 19 Avrupa ülkesinin temsilcilerinin yanı sıra, konunun uzmanı akademisyenler ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun Almanya temsilcisinin de katıldığı 14. Berlin Konferansı’nın açılışında ilk konuşmayı yapan Berlin Avukatlar Derneği Başkanı Av.-Noter Ulrich Schellenberg, katılımları için Türk delegasyonuna teşekkürlerini tekrarladı.

Konferansta, akademisyenler ve AB Komisyonu temsilcinin sunuşlarından sonra katılımcılar, konuya ilişkin görüşlerini belirten açıklamalar yaptı. Bu meyanda, TBB heyeti de, seçilen ana konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı ve gün boyu devam eden tartışmalara katılarak her aşamada ülkemizdeki uygulamalardan örnekler de vererek görüşlerini ifade etti.

Burada önemle altının çizilmesi gereken husus, Türk Delegasyonu’nun tüm katılımcıların dikkatlerine sunduğu “AB ile müzakere sürecinde açılması sürekli geciktirilen 23. ve 24. fasıllara ilişkin değerlendirmelerin, itirazsız destek bulmuş olması” dır. Delegasyonun özellikle “hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülkede yaşamanın ayrıcalıklarını bizzat bilen değerli katılımcılardan hiç birinin, hak - hukuk diyen, hukuk güvenliği diyen, hukuka erişim hakkının önemini vurgulayan 23. ve 24. fasılların neden açılamadığına ilişkin hukuken kabul edilebilecek, geçerli bir gerekçesinin mevcut olamayacağı gerçeğini kabul edeceklerini varsayıyoruz” şeklinde özetlenebilecek söylemleri, itirazsız dinlenmiş olmasından öte, yoğun bir alkışla da karşılandı.

Ayrıca, gün içinde diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili temaslar yapıldı.

Konferansın düzenleyicisi Berlin Avukatlar Derneği Başkanı Av.-Noter Ulrich Schellenberg, düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada da, TBB heyetine yönelik samimi ve sıcak tutumunu, “Türk delegasyonunun aramızda bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz; kendilerine hoş geldiniz derken, katılımları için de teşekkür ediyoruz” sözleriyle konuşmasına yansıttı.

Federal Adalet ve Tüketicinin Korunması Bakanı Heiko Maas, bazı yüksek mahkeme üyeleri, Alman Barolar Birliği Başkanı Axel C. Filges ve halefi Dr. Bernhard Dombek, milletvekili ve bazı büyükelçiler, Alman Avukatlar Derneği’nin başkan ve yöneticileri gibi üst düzey katılımla gerçekleşen akşam yemeği, Alman Anayasa Mahkemesi’nin ve AİHM’in önceki hâkimi ve halen Alman avukatlık arabulucularından Dr.hc. Renate Jaeger’in “bir toplumun ne kadar tartışmaya ihtiyacı var ve bir toplum ne kadar tartışma kaldırabilir” konulu sunuşu ile devam etti.

TBB heyeti, Alman Barolar Birliği Başkanı Axel C. Filges ile Berlin Avukatlar Derneği Başkanı Av.-Noter Ulrich Schellenberg ile de kısa birer görüşme yaptı.

Her iki muhatap da, Türk meslektaşları ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Alman Barolar Birliği Başkanı Filges, kısa bir süre önce Ankara’da yapılan “Türk - Alman Avukatlar Konferansı – Bir Hukuk Devletinde Avukatın Rolü” başlıklı konferansın çok başarılı geçtiğine işaretle, kendi camialarında da çok olumlu karşılanan bu işbirliğinin, TBB ile 2015 yılında müştereken düzenlenecek toplantılarla sürdürüleceğini, esasen TBB ile işbirliklerini periyodik hale getirmek istediklerini söyledi. Toplantının sonunda taraflar, en kısa sürede görüşmek dileğiyle ayrıldı.

Alman Barolar Birliği Başkanı ile TBB heyeti olarak yapılan görüşmede;

2015 yılı içinde yapılacak işbirliği çerçevesinde AB ile müzakere sürecinde açılması sürekli geciktirilen 23. ve 24. fasıllar konusunun işleneceği bir panelin yapılması talep edildi.

Almanya'da yaşayan yaklaşık üç milyon Türk kökenli insanımızın oluşturduğu büyük gücün, iki ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerine etki ve katkılarının değerlendirilebileceği bir toplantının yapılması önerildi.

Benzer şekilde; TBB heyeti olarak Berlin Avukatlar Derneği Başkanı ile yapılan görüşmede demokrasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve benzeri muhtemel işbirliği konularının ele alınacağı toplantıların yapılması teklif edildi.

Her iki muhatap da bu işbirliğinden duyacakları memnuniyeti ifade ederek teklif edilen toplantıları 2015 yılı programlarına dâhil edeceklerini belirtti. Sözü edilen müşterek faaliyetler için Türkiye Barolar Birliği ile sürekli irtibatta olunacağı teyit edildi.