15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü

3798

Günümüzdeki anlamıyla tüketicilerin korunması ihtiyacı, sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır. İlk tüketici birliği 1891’de New York’ta kurulmuş ve 15 Mart 1962’de ABD Kongresine sunulan bildiride; tüketicilerin sağlık ve güvenlik hakkı, aydınlatılma hakkı, pazarda özgürce seçme ve temsil edilme hakkı ilk kez sayılarak önemli bir adım atılmıştır.

Birleşmiş Milletler ise, 1985 yılında aldığı bir kararla Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilan ederek 15 Mart’ın Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

ülkemizde ilk olarak, Anayasamızın 172. maddesi ile devletin tüketicileri korumakla görevli olduğu ifade bulmuş ve tüketici hakları 1995 yılında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ayrı bir mevzuata kavuşmuştur. Avrupa Birliği mevzuatına ve gelişmelere uyum sağlamak amacıyla 2013 yılında halihazırda yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiştir.

“Tüketicilerin insan hakları” diyebileceğimiz evrensel kabul görmüş temel haklar, sadece satıcı ve sağlayıcılarla yaşanan sorunlarda ekonomik çıkarların gözetilmesinin ötesinde, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmek için gerekli unsurları; sağlıklı bir çevrede yaşama, barınma, güvenli gıda ve su gibi temel gereksinimlere ulaşma haklarını kapsayacak genişliktedir.

Bugün yaşadığımız büyük deprem felaketi, tüm bu hakların önemini, bu hakların ancak örgütlü çalışmalar, yurttaşların eğitilmesi ve kamu otoritesinin güçlü iradesiyle hayata geçirilebileceğini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Bir daha aynı acıları yaşamamak için, insana verilen önemin arttığı, yurttaşların haklarının korunduğu, sosyal ve ekonomik refahın sağlandığı bir ülke inşa etmek için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla sunarız.

TüRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TüKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU