19 Mart 2022 tarihinde 14 baroya meslek içi eğitim verildi

373