20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ

3857

Artarak devam eden savaş, çatışma ve zulüm nedeniyle 100 milyonu aşkın insanın ülkesinden veya ülke içinde zorla yerinden edildiği günümüz dünyasında bu sayıya her geçen gün yenileri eklenmektedir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak gerekirse; TÜRKİYE, dünyadaki en büyük geçici koruma rejimine tabi insan/sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapmakta ve uzun süredir küresel mülteci krizinin ön saflarında yer almaktadır. Yıllar içinde ülkemiz, insanlık ve dayanışma değerlerini benimsemiş, güvenlik ve barınak arayan insanlara kapılarını açmıştır. Hem geçici koruma altındakilerin/sığınmacıların hem de Türk halkının gösterdiği dayanıklılık ve kararlılık, insan ruhunun ve dayanışma gücünün bir kanıtıdır.

Ancak ne yazık ki son dönemlerde ulusal ve uluslararası insancıl hukukun yasal çerçevesi içinde sığınmacıların hak, adalet ve hizmetlere erişimine destek veren, dayanışma içinde olanların kriminalize edildiğini, hedef gösterildiğini ve ülke içinde yaşanan sorunların kaynağının sığınmacılarmış gibi gösterildiğini üzülerek izliyoruz.

Sığınmacıların başta sisteme erişim ve uluslararası koruma imkanlarından yararlanmayı öngören; entegrasyon, hukuk, sağlık, eğitim ve istihdam fırsatları da dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan kapsamlı politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu dönemde 20 Haziran Dünya Mülteci Günü; çatışma, zulüm veya yaşamı tehdit eden diğer koşullar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanları desteklemek ve korumak için ortak sorumluluğumuzun bir hatırlatıcısıdır.

Yerinden edilmenin temel nedenlerinin ele alınması, barışın ve küresel iş birliğinin teşvik edilmesi, hiç kimsenin güvenlik arayışıyla evini terk etmeye zorlanmadığı bir dünya yaratmak için zorunludur. Bu önemli günü anarken yetkilileri ve uluslararası toplumu mültecileri koruma ve destekleme taahhüdünü yenilemeye çağırıyoruz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, geçmişi, ırkı, milliyeti ve dini ne olursa olsun herkesin güvenlik, özgürlük ve onur içinde yaşayabileceği daha kapsayıcı ve adil bir dünya ümidini halen taşıdığımızı, evrensel temel hakların hukuk devletinin vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği
Göç ve İltica Komisyonu