20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

665

çocuklara her türlü ayrımcılığı reddeden çağdaş bir eğitim vermek, onların eşit, adil ve güvenli bir dünyada yaşamasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

20 Kasım Dünya çocuk Hakları Günü bu sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamıza; hukukta, sosyal devlet anlayışında, adalette, vicdanda, bilimde ve bilinçte ortaklaşmamıza vesile olsun.

TÜRKİYE Barolar Birliği