2011 Örsan Öymen İnceleme Ödülü

20411
A
YILIN İNCELEME ÖDÜLÜ 2011

Örsan Öymen Anısına

Türkiye’nin önemli güncel sorunları, 21 yıldır Milliyet Ödülleri’nin konusu olmayı sürdürüyor. Sorunlara çözüm arayışında Örsan Öymen Anısına Yılın İnceleme Ödülü önemli bir platform oluşturuyor. Bu yıl 22’ncisi verilecek Örsan Öymen Ödülü yine güncel ve yaşamsal bir konuyla örtüşüyor. Türkiye’nin sorunları üzerinde düşünen, inceleyen, araştıran, tartışan insanların göreve çağırıyoruz. Siz de bu yarışa katılın.


ÖDÜL KONUSU: NASIL BİR ANAYASA?

Evrensel hukuk kuralları ve temel insan hakları ile Cumhuriyet dönemi anayasalarının ışığında konunun irdelenmesi –Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısının anayasal çerçevede hangi alanlarda ne şekilde değerlendirilebileceğinin bilimsel bir yöntemle incelenmesi- Öneriler

KATILIM KOŞULLARI:

1- Ödüle 1 Ocak 2011’dan sonra kitap olarak yayımlanmış bir yapıtla başvurabilir. Kitabı meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de önerebilir. Bu durumda öneriye, yapıt sahibinin imzasıyla onayını bildiren bir yazı eklenmelidir.

2- Ödüle dosya halindeki bir çalışmayla da başvurulabilir. Dosya A4 kâğıdıyla en az 20, en çok 50 sayfa olmalıdır. Yurt içinden ya da yurt dışından ödüle kitap ya da dosya ile katılan her aday imzalı bir başvuru yazısını mutlaka eklemelidir. Çalışmalar öteki maddelerdeki koşullara uymalı ve Türkçe yazılmış olmalıdır.

3- Ödüle başvurular açıklanmaz, aday yapıtlar kazansın ya da kazanmasın geri verilmez.

4- Ödül sahibine 5 bin YTL ile bir ödül belgesi sunulur. Ödül tek olarak verilir, bölüştürülemez, mansiyon yoktur. Ödül kazanan yapıt iki ya da üç kişinin ortak yapıtı ise, parasal ödül aralarında eşit olarak bölüştürülür, her birine ödül belgesi verilir.

5- Aday yapıtlar 8 nüsha gönderilmeli; ayrıca yapıt sahibi adayın bir A4 kağıdını geçmeyen özgeçmişi( 8 kopya olarak) ve bir adet fotoğrafı eklenmelidir. Açık adresleri, telefon numaraları, varsa fax numaraları, e-posta adresleri de başvuruda yer almalıdır.

6- Aday yapıtlar 9 Mart 2012 günü saat 17.00'ye kadar “Milliyet Ödülleri, Doğan Medya Center, 34204 Bağcılar, İstanbul” adresine teslim edilmelidir. Yurt dışındaki başvurular postaya 24 Şubatta, yurt içi ise 1 Martta verilmiş olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Tel: 0212 505 63 49

SEÇİCİLER KURULU
1- Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL ( Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı)
2- Prof. Dr. Sibel İnceoğlu ( Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi )
3- Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ( Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi )
4- Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ( Sabah Gazetesi Yazarı )
5- Altan Öymen ( Radikal Gazetesi Yazarı )
6- Prof. Dr. Ergun Özbudun ( Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi )
7- Prof. Dr. Burhan Şenatalar ( İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi )