2015-2016 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

95875
A

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “2015-2016 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” 21.12.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öncekilerden farklı olarak yapılan değişiklikler:

 

  • İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılan şikayetlerde, verilecek kabul kararlarında, Hazine aleyhine maktu ücrete hükmolunacak. (m.11/4)
  • Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunacak. (m.11/7)
  • Danıştay incelemesinden geçen “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” şeklindeki tarife maddesine 3. maddeden öykünerek ek düzenleme getirildi: “Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.” (m.14/4)
  • Sigorta Tahkim Komisyonlarında belli esaslar çerçevesinde avukatlık ücretine hükmedilecek. (m.17/2)
  • Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunda avukatlık ücretine hükmedilecek. (m.17/3)
  • Yazılı danışmada sözlü danışmaya benzer şekilde saat esasına göre yeni düzenleme yapıldı. (Tarife Birinci Kısım Birinci bölüm 3. Sıra)
  • Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen dava ve işlerde maktu avukatlık ücreti düzenlemesi yapıldı. (Tarife İkinci Kısım İkinci Bölüm 17. Sıra)
  • Sayıştayda görülen hesap yargılamalarında maktu avukatlık ücreti düzenlemesi yapıldı. (Tarife İkinci Kısım İkinci Bölüm 19. Sıra)
  • Üçüncü kısımda oranlara karşılık gelen parasal miktarlar yeniden düzenlendi, maktu avukatlık ücretlerinde ciddi artışlar yapıldı.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Türkiye Barolar Birliği

 

2015-2016 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız

Eki için tıklayınız