2015 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ve AÇIKLAMALAR

236790
A

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak görev dönemimizin başında 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin oluşturulmasında çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla öncekilerden farklı olarak barolarımızdan ve uzman meslektaşlarımızdan oluşan bir komisyon ile çalışılmıştır. 2015 yılı tarifesinde de aynı yöntem izlenmiş baro başkanlıklarımızdan bildirilen görüşler ile idari yargı kararları değerlendirilerek AAÜT Hazırlama Komisyonumuzun görüşleri çerçevesinde meslektaşlarımızın lehine çok önemli iyileştirmeler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda:

- TAŞINMAZ TAHLİYELERİNE İLİŞKİN İCRA TAKİPLERİNDE TAHLİYE İŞLEMİ İÇİN İLK KEZ AYRI BİR AVUKATLIK ÜCRETİ DÜZENLENMİŞTİR.(Madde 11/5)

- İCRA DAİRELERİNDE BORÇLU VEKİLİ OLARAK TAKİP EDİLEN İŞLERDE MÜVEKKİL İLE AVUKAT ARASINDAKİ AVUKATLIK ÜCRETİ ÖZEL HÜKÜM OLARAK İLK KEZ AYRICA VE NİSBİ OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. (Madde 11/6)

“İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.”

- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE ÜCRET YENİ BİR MADDE OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. (Madde 12)

“Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde ücret” başlıklı yeni bir madde ihdas edilerek 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un avukatlık ücretine ilişkin düzenleme getiren 70. maddesinin 6. fıkrası aynen Tarifeye aktarılmış, kanun ile tarife uyumlu hale getirilmiştir. 2. fıkra ile de tüketici hakem heyetlerine ilişkin ücretin avukat müvekkil ilişkisine yönelik olduğu belirtilmiş, vekil, müvekkil arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi, bu konuda açılan davalarda yeknesak hüküm kurulması amaçlanmıştır.

- SULH CEZA HAKİMLİKLERİ VE İNFAZ HAKİMLİKLERİNDE VEKALET ÜCRETİ DÜZENLENMİŞTİR.(Madde 14/6) (İkinci Kısım İkinci Bölüm 6. Sıra)

Sulh Ceza Hakimlikleri tekzip, yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi uyuşmazlıkları çözmeye devam etmekte olup bu uyuşmazlıklarda vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir. Yine İnfaz Hakimlikleri taraflar arasındaki uyuşmazlıklar konusunda, örneğin hükümlülere verilen disiplin cezalarına yapılan itirazlar üzerine verilen kararlarda vekille temsil edilen taraf lehine vekalet ücretine hükmedilecektir.

- VERGİ MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALARDA MÜVEKKİL İLE AVUKAT ARASINDAKİ AVUKATLIK ÜCRETİ ÖZEL HÜKÜM OLARAK İLK KEZ AYRICA VE NİSBİ OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. (Madde 15/4)

Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak belirlenen ücret müvekkil lehine iptal edilen miktarı geçemez.

- MESLEKTAŞLARIMIZIN YOĞUN ŞİKAYETLERİNE NEDEN OLAN SERİ DAVALARDA SADECE DİLEKÇE ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNE İLİŞKİN YANLIŞ YARGI KARARLARININ ÖNÜNE GEÇMEK ÜZERE BU TÜR DAVALARDA HER DAVA İÇİN AYRI VEKALET ÜCRETİNİ GEREKTİRECEK DÜZENLENME YAPILMIŞTIR. (Madde 22)

- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İLE DANIŞTAY VE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN DURUŞMALI OLMALARI DURUMUNDA FARKLI VE DAHA YÜKSEK BİR VEKALET ÜCRETİ UYGULAMASI DÜZENLENMİŞTİR. BÖYLELİKLE BU DAVALARA İLİŞKİN MAKTU ÜCRETLER İKİ KAT ARTTIRILMIŞTIR.(İkinci Kısım İkinci Bölüm 15. sıra)

- İSTİNAF MAHKEMELERİNDE ÜCRET DÜZENLENMİŞTİR. (İkinci Kısım İkinci Bölüm 16. sıra)

- NİSBİ VEKALET ÜCRETİ BASAMAKLARINDA DÜZENLEME YAPILARAK ÖNEMLİ ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR.

Bu esaslı değişiklikler karşısında, bir kısım maktu vekalet ücretinin artırılması yoluna, geçen dönemdeki çok önemli iyileştirmeler ve bugüne kadar sayıları 46 yı bulan iptal davaları ve bu davalarda verilen yürütmenin durdurulması kararları dikkate alınarak bu yıla özgü olmak üzere gidilmemiştir. Tarifemizin bir yıl süreli olması ve açılan iptal davalarının bu süreden çok sonra sonuçlanması, verilen yürütmeyi durdurma kararlarının itiraz üzerine kaldırılmasının, uygulamada yarattığı sıkıntıların da bu yılın tarifesinde yapılan düzenlemelerle bir nebze de olsa aşılacağı umulmaktadır.

2015 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız