2017 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

6172

2017 yılına ilişkin Avukatlık Asgari ücret tarifesinin Danıştay tarafından iptal edilen hükümleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İptal kararına uygun şekilde bazı kalemlerde indirim yapıldı.

2 Ocak 2017 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017 Avukatlık Asgari ücret Tarifesi'ne karşı Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay'da iptal davası açılmıştı. Dava sonucunda verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca hazırlanan Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyu değerlendiren TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, 2017 tarifesinin Adalet Bakanlığı tarafından önce geri gönderildiğini, TBB Yönetim Kurulu'nun ısrar ederek Resmi Gazete'de tarifeyi yayımlattığını, Bakanlığın tarifeye karşı iptal davası açtığını ve Danıştay'ın bazı maddelere ilişkin iptal kararı verdiğini söyledi.

Bazı kalemlerde yapılan indirimin, yargı kararına uyma zorunluluğundan kaynaklandığının altını çizen Feyzioğlu, "Avukatların yaşam şartları giderek zorlaşıyor. Bakanlığın iptal davası açma yetkisini bu zorlukları dikkate almaksızın kullanmasından tüm camiamız sıkıntı duyuyor" dedi.