2020 SENESİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’YE GÖNDERİLDİ AVUKATLAR ENFLASYONA KARŞI KORUNDU

173091

Adalet Bakanlığı ve TÜRKİYE Barolar Birliği 2020 Avukatlık Asgari ücret Tarifesi çalışmalarını tamamladı.

Tarifede yapılan değişikliklerle avukat meslektaşlarımız, enflasyona karşı korundu.

Maktu ücretlerde genel olarak yüzde 25’lik artış gerçekleştirildi. Nisbi ücretlerde ise 2004’den bu yana sabit olan %12’lik ilk dilim %15’e yükseltildi. Her dilimde de iyileştirmeler yapıldı.  

Seri davalar konusunda da anlaşma sağlandı.

Adalet Bakanlığı ve TÜRKİYE Barolar Birliği tarifenin hazırlık sürecinde birlikte çalıştı. Bunun sonucunda ilk kez “geri gönderme ve ısrar” prosedürü uygulanmadan tarife Adalet Bakanlığı’nca onaylandı. Böylece Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’nin Resmî Gazete’de yayımlanma süreci başladı.

İLK DİLİM PARASAL MİKTARI 40 BİN TL’YE, YüZDELİK ORAN 15’E YüKSELTİLDİ

Nispi ücretlerde ilk dilim 2004 senesinden bugüne kadar yüzde 12 idi. Bu dilim yüzde 15’e yükseltildi. Ayrıca 2015’ten bu yana uygulanan ilk dilim parasal miktarı 35 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı. İlk dilimin ardından gelen 45 bin TL 50 bin TL’ye yükseltilirken, yüzdelik dilimi de 11’den 13’e çıkarıldı. üçüncü dilimdeki parasal miktar 80 bin TL’den 90 bin TL’ye yükseltilirken, yüzdelik dilimi de 8’den 9,5’a yükseltildi. Devamındaki dilimlerdeki tüm parasal ve yüzdelik miktarlarda da benzer şekillerde artış yapıldı.

ASLİYE HUKUKLARDA GöRüLEN DAVALARDA ASGARİ üCRET 3.400 TL’YE YüKSELTİLDİ

Asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalarda alınacak maktu ücret 2.725 TL iken, yeni tarifeyle 3.400 TL’ye yükseltildi.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE BAKILAN DAVALAR 6.810 TL’YE çIKARILDI

Tarifeyle, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalardan kaynaklı avukatlık asgari ücretleri de 5.450 TL’den 6.810 TL’ye çıkarıldı.

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDEKİ DAVALARDA MAKTU ASGARİ üCRET 1.700 TL’YE çIKTI

İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmasız maktu ücret 1.362 TL’den 1.700 TL’ye yükseltildi.

YüKSEK MAHKEMELERDE DURUŞMALI DAVALAR 4.950 TL

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek mahkemelerde görülen duruşmasız işler 2.475 TL’den 3.000 TL’ye, duruşmalı işler ise 4.125 TL’den 4.950’ye yükseltildi.

İCRALARDA GöRüLEN DAVALARDA ASGARİ üCRET 1.130 TL’YE çIKTI

İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işlerde asgari ücret 906 TL’den 1.130 TL’ye yükseltildi.

Meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

NOT: Tarife,  Resmî Gazete’de yayımlanınca yürürlüğe girecektir. Tarife yayımlandığında meslektaşlarımıza ayrıca bilgi verilecektir.

 

Resmi Gazeteye gönderilen tarife metni için bakınız