2022- 2023 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

934587

TARİFE’DE ORTALAMA YüZDE 110 ARTIŞ

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapılmıştır.

Tarife’de, duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretleri -Sayıştay hesap yargılamaları dışında- duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlenmiştir.

NİSBİ TARİFE’DE MİKTAR VE ORANLARDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda yeni eklenen 100.000 TL limitli ve yüzde16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40.000 TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği

özet için tıklayınız

Resmi Gazete için tıklayınız