213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak ceza davalarında ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme 30/11/2021 tarih 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

3012

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak ceza davalarında ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme 30/11/2021 tarih 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

1) Asliye ceza mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibariyle çeşitli olması ile iş yoğunluğunun her geçen gün artması, 213 sayılı VUK’ndan kaynaklanan dava ve işlerin farklı olması mahkeme kararları yönünden görüş birliğinin sağlanması amacıyla TBB Vergi Komisyonumuz ile bu durumun her mecrada dile getirilmesiyle HSK’ca yeni bir düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur.

2) Girişimlerimiz sonucunda gerek bürokrasi gerekse yargı nezdinde bu sorunların dile getirilmesi ile HSK Birinci Dairesi’nin 25/11/2021 tarihli kararıyla yapılan düzenlemeler içerisinde ilk sırada 213 sayılı VUK’nda belirtilen suçlara ilişkin Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak yargılamalarda etkinlik, verimlilik ile ihtisaslaşmanın önemi dikkate alınarak iki veya daha fazla dairesi bulunan illerde ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunmaktayız.

Resmi Gazete linki için tıklayınız

TBB Vergi Hukuku Komisyonu