24.09.2010 - Basın Açıklaması

6758
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN KAYSERİ BAROSU ÜYELERİNDEN AV. OKAN YILMAZ'IN 22 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SALDIRIYA UĞRAMASI NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, değerli meslektaşımız Av. Okan YILMAZ , 22 Eylül 2010 günü akşam saatlerinde bürosu önünde  saldırıya uğramış ve yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılıp  tedavisi  yapılan meslektaşımızın biran önce sağlığına kavuşmasını  diliyoruz.  

Değerli meslektaşımıza yapılan bu saldırının fail ya da failleri bir an önce bulunup yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdırlar.

Son yıllarda meslektaşlarımıza karşı yapılan saldırılar giderek artmaktadır.  Bu saldırıları kişisel husumet yada benzeri nedenlere bağlamak son derece hatalıdır. Saldırıların temel nedeni,  meslektaşlarımızın  kamu hizmeti niteliğinde ve yargının asli unsuru olan savunma  görevini üstlenmiş olmalarındandır. Yapısı ve konumu gereği üç unsurlu yargının tek ve özgür sesi durumundaki barolara ve avukatlara yapılan bu saldırıların temel hedefi hukuk devleti ve onun güvencesi olan bağımsız yargıdır

Kendi hukukunu uygulama ve ceza verme anlayışının hukuk devletinde yeri olamaz. Bu saldırılar hepimiz için ve özellikle de  yargı mensupları ve güvenlik görevlileri için uyarıcı ve düşündürücü olmalıdır. Avukatlık mesleğine yapılan haksız eleştirilerin ve avukatlara  yapılan saldırılarla ilgili olarak failler hakkında sürdürülen soruşturma ve kovuşturmalardaki özensiz davranışların  bu saldırıları cesaretlendirdiğini unutmamalıyız. 

Son bulmasını dilediğimiz ve istediğimiz bu tür saldırılar hiçbir şekilde savunma mesleğini en iyi şekilde  yerine getirme  istek ve idealimizden bizi geri döndürmeyecektir.  

Türkiye Barolar Birliği olarak Avukatlık mesleğine ve meslektaşlarımıza kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI