25.Baro Başkanları Toplantısı

7936
A

Gündemi “Avukatlık Kanunu Değişiklik Çalışma Metni” olan 25.Baro Başkanları Toplantısı Ankara’da yapıldı.

 
 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Coşar, toplantının açılışında aşağıdaki konuşmayı yaptı:

Değerli Baro Başkanları,

Hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Gündemimize geçmezden önce son günlerde savunma hakkına ve özgürlüğüne, bu hakkın mümtaz temsilcileri olan avukat meslektaşlarımıza yönelik saldırılarla ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli Baro Başkanları,

Dünyanın en onurlu ve fakat en zor mesleklerinden birisi avukatlık mesleğidir. Bu zorluk, avukatların, avukatlık mesleğinin statüko ile sorunu olmasından kaynaklanır. Onun için dünyanın hemen her tarafında avukatlar siyasal iktidarlar tarafından sevilmezler.

Bu zorluk, bizim gibi hukuka aidiyet bilincinin yeteri kadar gelişmediği toplumlarda daha da ağır koşulları beraberinde getirir.

Bu zorluk, savunmanın yargılama faaliyetinin asli unsuru olduğunun, yargılama faaliyetini demokratikleştiren ve meşrulaştıran unsurun savunma olduğunun bilincinde olmayan, buna göre eğitilmeyen, yetiştirilmeyen, kendilerini bu yönde geliştirmeyen, insanı değil, insan haklarını değil, devletin menfaatlerini korumayı adalet sayan kimi hakim ve savcıların olduğu ülkelerde, avukatlık mesleğinin icrasını daha da zorlaştırır, ağırlaştırır. Nitekim ülkemizde durum böyledir, bu bağlamda bugün ülkemizde hemen her zeminde, ister hukuk, ister ise ceza davası olsun avukatlık mesleğinin icrası son derece zordur.

Değerli Baro Başkanları,

Tarih 22.09.2010. Yer Kayseri. Kayseri Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av.Okan Yılmaz bürosunun önünde saldırıya uğruyor.

Tarih 15.12.2010. Yer Akçekale. Malatya Barosu üyesi iki meslektaşımız Adliye Sarayı önünde taşlı, sopalı, bıçaklı saldırıya uğruyorlar. Şans eseri yara almadan kurtuluyorlar. Daha sonra araçla yola çıkıyorlar ve yolda silahlı saldırıya uğruyorlar.

Tarih14.10.2011. Yer Balıkesir. Balıkesir Barosu üyesi meslektaşımız Muzaffer Zeybek duruşma salonunda bir hakimin fiili saldırısına uğruyor.

Tarih 20.12.2011. Yer Gerede. Bolu Barosu üyesi meslektaşımız Yusuf Renkli Adliye Sarayı’nın girişinde silahlı saldırıya uğruyor, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor.

Tarih 29.02.2012. Yer Şırnak. Şırnak Barosu üyesi meslektaşımız Erdal Kunur polislerin darbına ve kötü muamelesine maruz kılıyor.

Tarih 27.03.2012. Yer Şanlıurfa. Baro tarafından Nevruz kutlamaları için görevlendirilen meslektaşlarımız Hidayet Enmek, Eyüp Sabri Tınaş, Mehmet Emin Uyguner güvenlik güçleri tarafından darp ediliyorlar.

Tarih 30.03,2012. Yer Afyonkarahisar. Afyonkarahisar Barosu üyesi meslektaşımız Hüseyin Bürhan Hayran bürosunda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyor.

Diyarbakır’daki KCK davasında, Silivri’de görülmekte olan davalarda, Oda TV davasında, meslektaşımız Turgut Kazan’ın takip ettiği davada, meslektaşlarımız savcıların, hakimlerin kanunlara, uluslararası sözleşmelere, hukukun evrensel ilkelerine aykırı işlemler ve uygulamaları nedeniyle savunma görevini yapamaz duruma geliyorlar, bu bağlamda haklarında davalar açılıyor, 16 oturum duruşmadan uzaklaştırma cezasına muhatap oluyorlar, İstanbul’daki KCK operasyonları kapsamında 34 meslektaşımız mesleklerini icra ettikleri için önce gözaltına alınıyorlar, daha sonra tutuklanıyorlar.

Değerli Başkanlar,

Kuşkusuz bütün bunlar yeni şeyler değil, dün de olan, Türkiye’de dünden bugüne hep olan şeyler. Nihayetinde bugün olanlar dün olanların çeşitlemelerinden ibaret olan şeyler. Ama yeni olan şeyler de var. Yeni olan, dünden farklı olan savunmaya, savunmanın özgürlüğüne yönelik haksızlıkların, saldırıların daha sistemli olması, düne oranla artmış bulunmasıdır.

Türkiye Barolar Birliği olarak siz değerli Başkanlarımıza çağrımız, bütün bunlara karşı birlikte ve ortak bir tavır ortaya koymamız, ortak refleks göstermemizdir. Çifte standart uygulamamızdır.

Bunu yaptığımız, bu şekilde hareket ettiğimiz takdirde eminim başarılı olacağız.

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım.

Birlik Başkanının açılış konuşmasından sonra toplantıya katılan tüm Baro Başkanları, “Avukatlık Kanunu Değişiklik Çalışma Metni” üzerine söz olarak görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerini açıkladılar.

Birlik Başkanı toplantı sonunda yaptığı konuşmasında “Yönetim Kurulu olarak, 24.Baro Başkanları Toplantısında ifade edilen görüş ve önerilerden yararlanmak suretiyle bu toplantıya somut bir çalışma ile geldiklerini, bu toplantıda ortaya konulan görüş, eleştiri ve önerilerden yararlanmak suretiyle çalışma metnine son şeklini vereceklerini, ayrıca bir değerlendirme formu hazırlayarak hangi konularda mutabakat sağlandığını, hangilerinde sağlanamadığını tespit edeceklerini, gerek bunu, gerekse çalışma metninin son halini Baro Başkanları ile paylaşacaklarını” ifade etti.
 
 

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47

Fotoğraf 48

Fotoğraf 49

Fotoğraf 50

Fotoğraf 51

Fotoğraf 52

Fotoğraf 53

Fotoğraf 54

Fotoğraf 55

Fotoğraf 56

Fotoğraf 57

Fotoğraf 58

Fotoğraf 59

Fotoğraf 60

Fotoğraf 61

Fotoğraf 62

Fotoğraf 63

Fotoğraf 64

Fotoğraf 65

Fotoğraf 66

Fotoğraf 67

Fotoğraf 68

Fotoğraf 69

Fotoğraf 70

Fotoğraf 71

Fotoğraf 72

Fotoğraf 73

Fotoğraf 74

Fotoğraf 75

Fotoğraf 76

Fotoğraf 77