28. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

6816
A

28. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
BARO BAŞKANLARINA YAŞANAN OLAYLAR KARŞISINDA GÖSTERDİKLERİ BİRLİKTELİK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ


Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurul’nun ardından ilk Baro Başkanları toplantısı, 12 Temmuz 2013 tarihinde, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

75 baronun katıldığı 28. Baro Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun konuşmasıyla açıldı.

Yeni seçilen Ankara Barosu Başkanı Av. Sema Aksoy ile Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal’ı kutlayan Feyzioğlu,

  • Otomatik CMK Avukat Atama Sistemi’yle ilgili olarak gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalar sonucunda, 15 Temmuz 2013 itibariyle isteyen bütün barolara sistemi kuracak durumda olduklarını,
  • Türkiye Barolar Birliği’nin an itibariyle, 79 baroda arabuluculuk eğitimi verecek durumda olduğunu,
  • Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin, siyasi partilerden Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmasını istediklerini,
  • SYDF’ye (Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu) ilişkin meslektaşlara katkı sağlayacak düzenlemelerin (eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olanların fondan yararlanması, yatarak tedavide katkı payının kaldırılması, munzam emekliliğin hayata geçirilmesi) yapıldığını,
  • Avukatlık sınavının yönetmelikle çözülmesi konusunda çalıştıklarını söyledi.

Feyzioğlu, avukatlara yönelik saldırılar karşısında tek vücut olmaktan duyulan mutluluğu dile getirdi.

Baro Başkanları toplantısında yeni yönetimin 1,5 aydır yaptığı çalışmalar genel olarak olumlu karşılandı.

Toplantıda söz alan bazı baro başkanları; geçtiğimiz ay içinde Türkiye genelindeki gösterilerde polisin aşırı güç kullanımı, ölümler, organ kayıpları, avukatlara yönelik saldırılar konusunda tepkilerini dile getirdiler.

Bazı baro başkanları, yasa yapma tekniğine aykırı torba yasalarla hukuk düzenin yara aldığını ifade ederken, bazı baro başkanları da MİT Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin özgürlükler açısından doğuracağı sakıncaya dikkat çektiler.

Toplantıda dile getirilen konular arasında, TMMOB’un yetkilerinin yasa ile budanmasının meslek örgütlerine yönelik tehdit olarak görülmesi de yer aldı.

Avukatlık mesleğini ve ülkeyi tehdit eden konuların görüşüldüğü toplantının kapanışında TBB Başkanı, ‘hukukun üstünlüğü paydasında tüm baro ve avukatların tek vücut olması gerektiğini, ancak bu şekilde tüm ülkenin kucaklanabileceğini; bu noktada hukukçulara herkesten daha fazla görev düştüğünü’ söyledi.