3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü Kutlu Olsun

3451
A
Çağdaş demokrasilerde düşünce ve ifade özgürlüğünün temel taşlarından biri basın özgürlüğüdür.

Basın özgürlüğünün doğrudan ya da otosansür yoluyla dolaylı olarak kısıtlanması düşünce ve ifade özgürlüğüne, dolayısıyla kişi hak ve özgürlüklerine, yani demokrasiye aykırılık teşkil eder.

Oysa hukuk devletinin olmazsa olmazlarından biri olan basın özgürlüğü, demokrasinin güvencesidir.

Basının özgür olduğu, gazetecilerin zindana atılmadığı, emekçilerinin daha iyi şartlarda çalıştığı, otosansürün uygulanmadığı bir Türkiye dileğiyle, tüm basın emekçilerinin 3 MAYIS BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLU OLSUN.