30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

1449

Emperyalist blokun, ülkeyi işgal, ulusu tutsak etmeye yönelik BüYüK OYUNU, 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan BüYüK TAARRUZ ile bozulacaktır.

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun zengin terekesinin sulhen paylaşılamaması yüzünden çıkmıştı.

Birinci Paylaşım Savaşının mağlubu Türklere dayatılan 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi, 10 Ağustos 1920'de boynumuza geçirilecek SEVR'in önsözü olarak düşünülmüştü.

Söylenenin aksine, 15 Mayıs 1919'da başlayan Yunan işgali İzmir ve havalisi ile sınırlı kalmayacaktı. Asıl amaç Anadolu'nun Türklerden tamamen arındırılmasıydı.

Küçük Asya'nın Fethi ve Postmodern Iyonya'nın ihyası hayali, İngiliz emperyalizminin Yunanistan'ı tetikçiliğe ikna taktiği olarak okunmalıdır.

1919-1922’de savaş hukukunu ve insani duyguları hiçe sayması nedeniyle Mustafa Kemal'in; "Katiller Sürüsü” olarak nitelediği işgalci Yunan Ordusu, Anadolu ve Trakya' da her türlü vahşeti sergileyecektir.

Saltanat ve Hilafet Merkezi İstanbul işgal altındadır. Daha vahim olanıysa Saltanat koltuğunda oturanıyla, işbirlikçi ya da sinik MüTAREKE HüKüMETLERİ ile İstanbul merkezli bir direnişin mümkün olmayacağının ortaya çıkmış olmasıdır.

Milli Mücadele adı verilen KURTULUŞ SAVAŞI'nın mucizevi boyutu, mazlum bir milletin, mağrur emperyalizme karşı direnişinin meşruiyet organlarını yoktan var edebilmiş olmasında yatmaktadır.

Türkiye'nin kalbi Ankara'ya ilerleyen Yunan Ordusuna verilen görev, MİLLİ İSYAN'ın merkezini dağıtarak Türklerin SEVR' i kabule zorlanmasıdır.

22 Ağustos-13 Eylül 1921 arası 22 gün süren Sakarya Muharebelerinin iki önemli sonucu vardır:

1- Ankara’yı işgal bir hayaldir.  Yunan Ordusu Sakarya'nın ötesine asla geçemeyecektir

2- Türkler, milleti ve ordusuyla ülkelerini ölümüne savunmaya kararlıdırlar!

Sakarya sonrası BüYüK TAARRUZ'a daha bir yıl vardır. Bu süre, işgal bölgelerini elinde tutma telaşına düşen Yunan Ordusunun savunma, Türk Ordusunun taarruz hazırlığı ile geçecektir. 

26 Ağustos 1922 sabahı, Türk Topçusunun cehennem ateşinin ardından parıldayan süngüleriyle hücuma geçen Mehmetler, işgalcilerin bir yıldır tahkim ettikleri Afyon cephesini birkaç saatte darmadağın ediverecektir!

TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın komutasındaki Türk Ordusu, Yunan Ordusunun asli unsurlarını 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinde imha edecektir.

30 Ağustos 9 Eylül arası, komutanları esir düşmüş, emir komuta düzenleri alt üst olmuş yenik işgalcilerin yakıp yıkarak kaçışı, Mehmetlerin kovalamasıyla geçecek bir süredir.

15 Mayıs 1919'da İzmir Kordonda KüçüK ASYA'NIN FETHİ rüyasıyla başlayan işgal, 9 Eylül 1922'de KüçüK ASYA FELAKETİ ile sonuçlanacak, işgalciler karaya çıktıkları noktadan geldikleri yere iade edileceklerdir!

Büyük Zaferin 96. Yılında başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kurtuluş yolunu açan şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı