%30 artış oranı ile 2022 yılı CMK ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

2209