35/A UZLAŞMASI

12100

Bir uyuşmazlık dosyasının içeriğini en iyi bilenler, tarafların avukatlarıdır. Avukatlık Kanunu madde 35/A Uzlaşması, tarafların avukatlarının, yani bizim, en kısa sürede, en hakkaniyetli çözüme ulaşabilmemiz için son derece elverişli bir yöntemdir.

Bugüne kadar bu yöntemin kurumsallaşmamış olması, büyük ölçüde, alt mevzuatının bulunmamasıyla ilgilidir. Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği, müzakerelerin önünde iletişim engeli oluşturabilecek ve çözümü esasen oldukça basit olan sorunları tespit ederek, bunlara çözümleri içeren bir yönetmelik ve yönergeden oluşan alt mevzuat düzenlemelerini hazırlamıştır. Söz konusu düzenlemeler yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede örneğin barolarımız, tarafların birlikte talep etmeleri halinde bir müzakere odası tahsis edecek, müzakere sırasında oluşabilecek iletişim engellerini aşabilmek için de bir "kolaylaştırıcı avukat" görevlendireceklerdir.

öte yandan, gerek madde 35/A'nın işlemesi, gerekse diğer mesleki faaliyetlerimizin daha verimli olabilmesi için iletişim becerilerimizi ve müzakere tekniklerimizi geliştirmemizde yarar olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla çok fayda sağlayacağına inandığımız bir uzaktan eğitim kurs programı düzenlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: http://35a.barobirlik.org.tr