3.Farkındalık Arttırma Toplantısı Online Konferans

3654

Birliğimizin ana faydalanıcısı olduğu Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında yer alan “Farkındalık Arttırma Toplantıları” başlığı altında “AİHS Perspektifinden TÜRKİYE’de Mülkiyet Hakkı Alanında Güncel İhlaller” başlıklı bir online konferans düzenlemiştir. Mülkiyet Hakkı alanında Birliğimiz İnsan Hakları Merkezi bünyesinde sürdürülen çalışmalar dahilinde düzenlenen bu Konferans; alanda çalışan avukatlar, akademisyenler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev yapmakta olan hukukçuların alandaki güncel konu ve kararlar hakkında tartışmaları için bir platform oluşturacaktır.


Gündem İçin Tıklayınız (Türkçe)

Gündem İçin Tıklayınız (İngilizce)Zoom Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız

Click for the Zoom Participant Guide


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle