4. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı

6886
A

4. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı, 3 Haziran 2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirildi. "Planlı çevre katliamı" başlıklı toplantının açış konuşmalarını TBB Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker ile Av. Ali Arabacı yaptı.

İki oturumlu toplantının ilk oturumunda "Kırsal Alan Planlaması", ikinci oturumunda ise "Kentsel Planlama" konularında sunuş yapıldı. Toplantının ardından, Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü Töreni gerçekleştirildi.

Av.Ali Arabacı'nın açış konuşması için tıklayınız

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31