4.Farkındalık Arttırma Toplantısı Online Konferans

5839

Birliğimizin ana faydalanıcısı olduğu Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında yer alan “Farkındalık Arttırma Toplantıları” başlığı altında “İnsan Hakları İhlallerini İzleme ve Raporlama” başlıklı bir online konferans düzenlemiştir. Hak ihlallerini izleme ve raporlama alanında avukatları ve İnsan Hakları Merkezlerini güçlendirmeyi hedefleyen bu çalışma İnsan Hakları Ortak Platformu'nun bu alandaki birikim uzmanlığını avukatlara ve stajyer avukatlara aktarmayı hedeflemektedir.

Bu Farkındalık Arttırma Toplantısı; alanda çalışan uzmanlar ile avukatlar ve stajyer avukatlar arasında izleme ve raporlama çalışmaları hakkında tartışmaları için bir platform oluşturacaktır.


Gündem İçin Tıklayınız (Türkçe)

Gündem İçin Tıklayınız (İngilizce)Zoom Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız

Click for the Zoom Participant Guide