5199 SAYILI KANUNU YOK SAYAN HER TÜRLÜ EYLEM VE SÖYLEMİN KARŞISINDAYIZ!

1401

7 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da köpek saldırısı sonucunda yaralanan Tunahan için derin üzüntü içindeyiz. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde güvenli sokaklarda yaşaması gereken çocuklarımızın köpek saldırısı sonucunda yaralanmaları kabul edilemez. Kabul edilemeyecek nitelikteki bir diğer konu ise; yasadan kaynaklı görevlerini yapmayan belediyelerin ve denetimle sorumlu kurumların kendi ihmallerini hiçe sayarak asli kusuru sokakta yaşayan hayvanlara yüklemesidir.
 
Ülkemizde son zamanlarda daha da görünür olan bu çevre güvenliği sorununun; bir tarafta hayvanlar ve dahi hayvanseverler, diğer tarafta köpeklerin gerekirse hunharca katledilmelerini talep edenler şeklinde bir tartışmaya hapsedilmesi de çözümden son derece uzak niteliktedir.
 
Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından senelerdir hiç durmadan dile getirilen pet shop’larda hayvan satışı, merdivenaltı üretimlerle popülasyonu sürekli artırılan cins hayvanlar, bu cins hayvanların bizzat sahipleri tarafından özellikle tatil beldeleri olmak üzere sokaklara terki, kısırlaştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve bakımevlerini iyileştirmesi gerekirken çoğu zaman insan vicdanının kabul edemeyeceği ölüm kamplarına çeviren belediyeler ve denetimleri gerçekleştirmeyen bakanlıklar bu çevre güvenliği sorununun asli sorumlularıdır.

Ülkemizdeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ile bakımevlerinin iyileştirilmesine harcanması gereken bütçelerin amacına özgülendiği belediye hizmetleri ile hayvan satışının merdivenaltı üretim dahil olmak üzere sıkı denetimlerle, hiçbir istisna olmadan yasaklanması sonrası artan köpek popülasyonu kısa vadede kontrol altına alınabilir ve devamında ortadan kaldırılabilirken; şiddetin her gün daha da hissedilebilir olduğu ülkemizde, hayvanları açık hedef haline getirmek çözüm değildir ve kuşkusuz ki şiddet sarmalıyla başka trajedileri beraberinde getirecektir.
 
Yurttaşların sokak hayvanlarının saldırılarına uğramadıkları bir gündelik yaşam nasıl ivedilikle tesis edilmesi gereken önemi tarifsiz bir yaşam ve çevre hakkıysa; hayvanların işkenceye, tecavüze ve toplu katliamlara maruz bırakılmadığı bir ülkede yaşamak da aynı çevre hakkına ve güvenliğine dahildir.
 
Halkı, artan sokak hayvanı popülasyonunda hiçbir sorumluluğu olmayan hayvanlara kin ve nefrete doğru yönelten söylem ve propagandaların yerine, belediyeleri ivedilikle üzerlerine düşeni yapmaya ve yasal sorumluluklarını derhal yerine getirmeye, idari makamlarca aynı ivedilikle evcil hayvan satışını yasaklamaya ve hayvanını terk eden sahiplerin ağır müeyyidelerle karşılaştıkları denetimleri gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

Türkiye Barolar Birliği
Hayvan Hakları Komisyonu