5.Farkındalık Arttırma Toplantısı Online Konferans

4633

Birliğimizin ana faydalanıcısı olduğu Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında yer alan “Farkındalık Arttırma Toplantıları” başlığı altında “ULUSLARARASI AVUKATLIK MESLEK öRGüTLERİ VE İNSAN HAKLARI” başlıklı bir online konferans düzenlemiştir. Uluslararası Avukatlık Meslek örgütlerini ve bu örgütlerin insan hakları alanındaki faaliyetlerini tanıttan ve Barolarımızı ve insan hakları alanında çalışanlar başta olmak üzere avukatları ve İnsan Hakları Merkezlerini uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya yönlendirmeyi hedefleyen bu avukatları ve İnsan Hakları Merkezlerini  uluslararası çalışma yeteneği bakımından güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu Farkındalık Arttırma Toplantısı; alanda çalışan uzmanlar ile avukatlar ve stajyer avukatlar arasında çalışmalarını uluslararası düzeye  taşımaları için bir platform oluşturacaktır.


Gündem İçin Tıklayınız (Türkçe)

Gündem İçin Tıklayınız (İngilizce)Zoom Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız

Click for the Zoom Participant Guide