6 INCI AKDENİZ BARO BAŞKANLARI KONFERANSI

4298
A

6 INCI AKDENİZ BARO BAŞKANLARI KONFERANSI
“Akdeniz Bölgesinde Göç ve İnsan Haklarının Korunması”
6, 7 Eylül 2013
Taormina (Messina – İtalya) Hotel Imperial

TÜRKİYE DEKLARASYONU

Altıncı AKDENİZ BARO BAŞKANLARI KONFERANSI vesilesi ile 6 ve 7 Eylül 2013 tarihinde Taormina’da bir araya gelen Akdeniz Ülkeleri Ulusal Baro Konseylerinin temsilcileri olarak bizler;

Büyük güçlüklerle karşı karşıya olan Türk Avukatların durumunu teyit ediyoruz. Avukatlar, mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturulmakta ve kovuşturulmaktadır. Adliyelerden ve duruşma salonlarından zorla çıkarılmakta, savunma görevinden yasaklanmaktadırlar.

Bu yapılanların, demokrasinin temel ilkelerinin ve hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği anlamına geldiğine inanıyoruz.

Türk meslektaşlarımızın insan haklarının savunulması ve adalete erişim mücadelelerini ve Türkiye Barolar Birliğinin hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi ve evrensel bir hak olan adil yargılanmanın doğru uygulanmasının güvence altına alınmasına yönelik girişimlerini kuvvetle destekliyoruz.

Son olarak, herhangi bir siyası baskı girişimine karşı Ulusal Baronun bağımsızlığının garanti altına alınacağını ümit ediyoruz.

Başkanlar,

Taormina, 7 Eylül 2013

 

 

Yazının Orjinal Halini Görüntülemek İçin Tıklayınız