8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Hak Mücadelesi ve Dayanışmanın Simgesi

1206

Kadının insan hakları mücadelesinin ve dayanışmanın simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde; kadına yönelik her türlü ayrımcılığa, baskıya, istismara ve şiddete karşı mücadelemizi toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm haklar yönünden eşitlik sağlanıncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, kadın mücadelesi içinde olanları birlik ve dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği