8 MART: HAK MÜCADELESİ VE DAYANIŞMANIN SİMGESİ

598

İnsanlık dışı uygulamalara karşı verilen hak mücadelesi ve dayanışmanın simgesi olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, bu mücadelemizi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde öngörülen, “bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar” ilkesi gerçekleşene kadar sürdürme kararlılığıyla kutluyor; kadına yönelik her türlü ayrımcılığa, baskıya ve şiddete bir kez daha “hayır” diyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği