950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

5187
A