950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

248
A