950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

5799
A