950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

6456