950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

5484
A