950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

5078
A