950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

6108
A