950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

4627
A