Açıklama

3873

Anayasamıza göre TÜRKİYE Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kim olduğuna, makamına, sıfatına, görevine bakılmaksızın herkes kanun önünde eşittir, hukuk kuralları herkes için bağlayıcıdır.

Hukuk devleti, sadece bireysel özgürlüklerin teminatı değildir. Hukuk devleti fırsat eşitliğinin, kamusal kaynakların kamusal yarar için kullanılmasının, toplumsal refahın, sağlıklı bir ekonomik büyümenin, hakça paylaşmanın ve vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünün de vazgeçilmez ön koşuludur.

Hukuk devletinde kamusal güç kullananların yetki ve sorumluluklarını hukuk kuralları belirler. Hukuk, kamu görevlilerince kullanılan gücün meşruiyetinin yegâne kaynağıdır. Hukuk dışı yapılar ise güçlerini kaba kuvvetten alırlar. Bu sebeple kamusal güç kullananlar, kaba kuvvetten gücünü alanlarla aralarına mesafe koymak zorundadırlar. Aksi takdirde meşru olanla meşru olmayan birbirine karışır. Yetki ve sorumluluklar bulanıklaşır. Hukukun yerini kaba güç, meşruluğun yerini gayrimeşruluk alır.

Son günlerde kamu görevlileri ile organize suç örgütlerinin adlarının karıştığı iddialar ve bu iddialar etrafında gelişen karşılıklı suçlama ve söylemler hukuk devleti idealine yürekten inanıp, ömrünü bu amacın gerçekleşmesine adamış herkesi derinden üzmektedir. Hukuk devletinin korunabilmesi için bu iddialar soruşturulmalı, süreç etkin, adil ve toplumu ikna edecek şekilde yürütülmeli ve sonuçlandırılmalıdır.
Devletin en üst yetkilileri tarafından bu iddialarla ilgili soruşturmaların açıldığı kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu soruşturmaların makul sürede ve kanun önünde eşitlik ilkesi mutlak şekilde gözetilerek neticelendirilmesi, toplanan delillerin kamuoyunun denetimine izin verecek şekilde şeffaflıkla paylaşılması gereklidir.

Bu noktada, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını en üst seviyede sağlayacak bir sistemi oluşturma yolunda dile getirdiğimiz talep ve önerilerimizin ne kadar yaşamsal olduğunun bir kez daha ortaya çıktığının altını çizmek ve bu yöndeki girişimlere destek vermeye hazır olduğumuzu yinelemek istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.