ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN CMK KAPSAMINDAKİ GÖREVLENDİRMELERDE AAÜT 14. MADDE UYARINCA BERAAT/KATILAN VEKÂLET ÜCRETİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAZISI İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMİŞTİR

14018

Türkiye Barolar Birliği tarafından (TBB), CMK kapsamında görevlendirilen müdafiler için vekaletnameli avukatlarla eşitliğin sağlandığı beraat/katılan yan vekalet ücretine ilişkin TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 14. maddesinin uygulanmasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi, avukatların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve yargının iş yükünün gereksiz şekilde artırılmaması için Adalet Bakanlığından ilgili mercilere bilgilendirme yapılması talep edilmiştir.

Birliğimizin talebi, Adalet Bakanlığının 23.10.2023 tarihli yazısı ile karşılanmış ve Tarife hükmünün uygulanmasına ilişkin tüm yargı makamlarına bilgilendirmede bulunulmuştur.

Meslektaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

Adalet Bakanlığı yazısı