ADİL YARGILANMA HAKKI NOKTASINDA ÇOK CİDDİ İHLAL TESPİTLERİMİZ VARDIR

5100

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 20 avukatın yargılandığı davada, 3 yıl 9 aydan 18 yıl 9 aya varan hapis cezaları verilmiştir. 

Bu dava, TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulumuzun üç üyesi ve çok sayıda baromuz tarafından, duruşmalara katılmak suretiyle yakından takip edilmiştir.

özellikle duruşma sürecine ilişkin adil yargılanma hakkı noktasında çok ciddi ihlal tespitlerimiz ve soru işaretlerimiz vardır.

örneğin, mahkeme tarafından tahliye kararı verildikten sonra 24 saat geçmeden yine aynı mahkemece “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” verilmesi ve ardından bunun yeniden tutuklama kararına çevrilmesi adil yargılamaya ilişkin güveni derinden sarsmıştır.

Duruşma sırasında yapılan hakim değişiklikleri de hukuka uygun bir vicdani kanaate ulaşılması için zorunlu olan “duruşmanın temel ilkeleri”ne zarar vermiştir.

Ayrıca sanık avukatların, kendilerine yönelik delillerin sahte veya gerçek dışı olduğuna dair savunmaları, duruşmaya TÜRKİYE Barolar Birliği adına katılan gözlemcilerin aktardığı üzere, mahkeme tarafından “adil yargılanma konusunda güven verecek bir tarzda” ele alınmamıştır.

Gerekçeli karar açıklandığında, konuya ilişkin daha ayrıntılı açıklamalarımız kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği