Adli Tatil Kurumu Korunmalıdır

6970
A

Anayasa Mahkemesi'nin Adli Tatil’in 20 Temmuz / 01 Eylül arasında uygulanmasını öngören Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmesinin ardından oluşan yasal boşluğun doldurulması ile ilgili olarak T.C. Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışma aşamasında Birliğimizden görüş istenilmiştir.

Aşağıda bir örneği sunulan ve Yönetim Kurulumuzun 14.03.2013 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde hazırlanan görüşte özetle; Adli Tatil’in 20 Temmuz/ 01 Eylül tarihleri arasında olacak şekilde korunması gerektiği hususu bildirilmiştir.

Gerek TBMM, gerekse Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız çalışmalarda "Adli Tatil”in korunacağı,  Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlendiği için iptal edilen hükmün kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir. Nitekim Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'in 23 Nisan 2013 tarihli Hürriyet Gündem'de yer alan açıklaması da bu yöndedir.

Türkiye Barolar Birliği olarak Adli Tatil’in korunması yönündeki çalışmalarımız devam etmekte olup, konunun TBMM tarafından da bu yönde değerlendirileceğinden herhangi bir kuşkumuz yoktur. Meslektaşlarımızın bilgi ve takdirlerine sunulur.

Saygılarımızla

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

EKLERİ