ADLİ YARDIM ALARM VERİYOR

4468
A

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Türkiye Barolar Birliği Olarak İnsan Hak ve Özgürlüklerine Daha Geniş Bir Alan Açabilmek Amacıyla Üstlendiğimiz ve Başarıyla Sürdürdüğümüz Adli Yardım Hizmetine Sahip Çıkarak Gerekli Bütçe İmkânlarını Sağlama Çağrısında Bulunuyoruz

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası belgelerle güvence altına alınmış olan adil yargılanma hakkının avukat olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Hem ceza yargılamasında hem de hukuk yargılamasında maddi durumu iyi olmayan kişilere avukat sağlanması adil yargılamanın gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 81. maddesi ile bu kanun kapsamındaki kişilere de adli yardımdan faydalanma imkânı getirmiştir. Bu hüküm olmasaydı dahi bir insan hakkı olan adil yargılanma hakkının gereği olarak ülkemizdeki yabancılara ihtiyaç duyduklarında avukat tahsis edilmesi bir gerekliliktir.

Ancak bütçeden adli yardım için ayrılan pay ne yazık ki çok düşüktür. Barolar şu anda dahi kendilerine gelen adli yardım taleplerini karşılayamaz durumdadır. Sisteme bir de sayısı bir buçuk milyonu aşmış olan yabancıların girmesi zaten çalışmayan sistemi büsbütün zorlamaktadır.

Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği; uyruğu, etnik kökeni, dini, mezhebi, dili, siyasi görüşü ne olursa olsun ve ne ile suçlandığına bakılmaksızın hukuki yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edilmesinin avukatın ödevi olduğunu savunagelmiştir. Savunma ihtiyacı olan herkes için avukatlarımız görev başındadır. Adli yardımdan faydalanmak isteyen kişilere soracağımız tek soru maddi durumunun kendi başına avukat tutmaya yetip yetmeyeceğidir; maddi durumu uygun olmayan kişiler hangi dili konuşursa konuşsun, nereli olursa olsun avukat yardımı alabilmelidir.

Bugüne dek avukatların büyük fedakârlıkları ile yürütülen adli yardım hizmetinin yetersiz olduğu ve avukatlara sağlanan ücretlerin düşüklüğü uluslararası raporlarla da tespit edilmiş durumdadır. Avrupa Komisyonu 2014 İlerleme Raporunda adli yardım hizmetlerindeki kapasite yetersizliği eleştirilmiştir. BM Çocuk Hakları Komitesi Nihai Gözlemleri Raporunda da avukatlara ödenen bedelin düşüklüğü hususu vurgulanmıştır.

Konunun önemine binaen; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Türkiye Barolar Birliği olarak insan hak ve özgürlüklerine daha geniş bir alan açabilmek amacıyla üstlendiğimiz ve başarıyla sürdürdüğümüz adli yardım hizmetine sahip çıkarak gerekli bütçe imkânlarını sağlama çağrısında bulunuyoruz.

Türkiye Barolar Birliği