Adli Yardım Avukat Atama ve Takip Sistemi

41545
A

Adli Yardım Avukat Atama ve Takip Sistemi

Adli Yardımla ilgili usul ve esasları düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 178 inci ve 179 uncu maddelerinin sağlıklı uygulanabilmesi ve Barolarımızın Adli Yardım Bürolarının, başvuruları kayıt altına alma, müdafi atama ve başvuruları takip etme konularında yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Birliğimiz tarafından hazırlanan program Ekim 2012 de hizmete girmiştir.

  • Adli Yardım talepleri ile ilgili atamalar ve kayıt altına almada yaşanan sorunlar barolarımızın önemli bir sıkıntısı haline geldiği görüldüğünden sistem ivedi olarak devreye alınmıştır.
  • Sistem, Puanlama ve Görev Sayısı esasına göre atama yapması için 2 farklı şekilde kullanılacak ve böylece adil dağılım yapılabilecektir.
  • Başvuran kişi bilgilerinin sisteme otomatik gelebilmesi için Avukatlarımız görevli ilçe seçimi yapabilecekler ve www.barokart.com.tr üzerinden bu işlemlerini takip edebileceklerdir.
  • Taleplerin Adli Yardım Esas defteriyle uyumlu olabilmesi için seçenekler sunulmuştur.
  • Sistemde takip kolaylığı sağlanması amacıyla “Dava Konusu- Merci- Hukuki Neden “ satırları otomatik olarak devreye girmektedir.
  • Baro Adli Yardım Kurulu tarafından istenildiği takdirde sisteme giriş yapılıp raporlama alınabilecektir.
  • Tüm bu uygulamalarda gerek avukatlar gerekse Baro Adli Yardım Birimleri için ödeme – tahsilat işlemleri kolayca kayıt altına alınabilecek ve raporlanabilecektir.
  • Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilen 3 Aylık raporlar yine sistem üzerinden takip edilebilecek ve kayıt altına alınabilecektir.
  • Sistem,  yayına girdiği tarihten itibaren 50 Baromuz için aktive edilmiştir.

UBAP Hizmetleri Destek Sorumlusu
 
Ad Soyad: Ahtür Çimen
Telefon: 99143

E-Posta: ahtur.cimen@barobirlik.org.tr