Adli Yardım Dengeleme Fonu

8510

2020 adli yardım ödemeleri ilk taksidi ile bir kaç kez yaptığımız dengeleme fonu aktarımlarımıza rağmen meslektaşlarımızın alacaklarının tamamını ödeyememiş barolarımıza (toplam 56 Baro) toplam 6 milyon TL ilave ödenek mevzuattaki oranlara göre hazırlanmış ekli listeye göre ve olağanüstü durum gözetilerek gönderilmiştir. Bundan sonra yapılacak ödeme mutad zamanda adli yardım ikinci taksitleri olacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Adli Yardım Dengeleme Fonu Ek ödenek Dağıtım Tablosu

TÜRKİYE Barolar Birliği