Adli Yardım ve CMK Cari Gider Ödenekleri

328
Adli Yardım ve CMK Cari Gider ödenekleri 4.Taksitleri Barolarımızın hesaplarına aktarılmıştır.