ADLİYE STAJINI YAPMAKTA OLAN STAJYER AVUKATLARIN İZİNLİ SAYILMASINA İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI’NIN YENİ YAZISI

9396

Adalet Bakanlığınca, komisyon başkanlıkları nezdinde adliye stajlarına devam eden stajyer avukatların Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine 30.04.2020 tarihine kadar izinli kabul edilmeleri ve bu sürenin staj süresinden sayılması hususunun değerlendirilmesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu komisyon başkanlıklarına yazılmıştır.

Durumu bilgilerinize saygıyla sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Adalet Bakanlığı’nın yazısı için tıklayınız