"AFETE TOPLUMSAL MÜDAHALE VE HUKUK ÇALIŞTAYI" GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1337

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Afete Toplumsal Müdahale ve Hukuk çalıştayı” 13 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Yönetim Kurulu üyesi ve İnsan Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Ercan Demir, Merkez Sözcüleri Av. Rıza Türmen ve Av. Fikret İlkiz, Yürütme Kurulu üyeleri, farklı disiplinlerden akademisyenler, sahada çalışan avukatlar, psikolog ve sosyologlar ile afet bölgesindeki Baro temsilcilerinin katıldığı çalıştay, TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Tüm katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür eden Sağkan, “Bu çalıştayda, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde ve öncesinde gerçekleşen afetlerin nedenleri, yarattığı yıkımlar ve bir kısmının telafi edilebilmesi imkansız olan insani ve çevresel sorunlar somut olarak tartışılacak. Bununla, afet öncesi, afet anı ve sonrasına ilişkin alınacak önlemler ve gerçekleştirilecek hukuki girişimlere ilişkin olarak TÜRKİYE Barolar Birliği’nin öncülüğünde, Baroların dinamik organizasyonunun sağlanabilmesi bakımından temel ilkelerin saptanması hedeflenmektedir. Bu hedeften hareketle, çalıştayın katılımcılarının belirlenmesinde çok disiplinli bir anlayışla uzman kişilerin ve afet bölgesinden hukukçuların iştirakine özen gösterilmiştir” dedi.

çalıştayda katılımcılar dört gruba ayrılarak yaptıkları yuvarlak masa toplantıları sonucunda ortaya çıkan çalışmaları birbirleriyle oturumlar halinde paylaşarak tartıştı.

Toplantı ile afetler sürecinde başta TBB olmak üzere çeşitli kurumların rolleri ve görevlerine ilişkin bütüncül bir örgütlenme önerisi oluşturmanın ilk adımı atıldı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle