AİHM ÜST DÜZEY HEYETİNDEN, FEYZİOĞLU’NA ZİYARET

1968

üye devletlerle ilgili verilen ihlal kararlarının denetimini gerçekleştiren Avrupa Konseyi AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Kararlarının İcra Dairesi'nin Başkan Yardımcısı ve Divizyon Şefi Clare Ovey ile uzman hukukçular Işık Batmaz, Suat Uzun ve Serhat Yılmaz’dan oluşan heyet, TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

TBB’de gerçekleştirilen ziyarette, TBB Başkan Yardımcısı Av. ünsal Toker ile TBB Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Necdet Basa da hazır bulundu.

Ziyarette, TÜRKİYE’deki mahkemelerden verilen kararlardaki gerekçe eksikliğinin, AİHM’ne taşınan davalarda yarattığı sorunlar ele alındı. AİHM heyeti, genel olarak TÜRKİYE’den AİHM’ne taşınan davalarda mahkeme kararlarının yeterli gerekçeyi içermemesi sorunu olduğunu, icra dairesi olarak ne tür yeni tedbirlerin alınmasının yeterli olacağı konusunda değerlendirme yapılırken, devletin ilgili kurumlarından alınacak bilgilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. AİHM heyeti, mahkeme kararlarındaki gerekçenin artırılmasının ihlal kararlarında düşüş sonucunu doğurabileceği tespitinde de bulundu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle