AKBELEN NEFESİMİZDİR ORMANLARIMIZI RANTA KURBAN ETTİRMEYECEĞİZ

1338

2 yıldır Muğla köylüleri ormanları için, zeytinlikleri için ve tüm bunların kaynağı suları için mücadele ediyorlar. Bu bereketli topraklarda milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan, yağmur sularını süzerek yeraltı sularını besleyen, temiz içme suyu sağlayan, aynı zamanda çam balı üretimi için arılara ve kovanlara ev sahipliği yapan ormanlar, tek seferlik bir zenginleşme için feda edilmek istenmektedir. Bu bilinçle yaklaşık iki senedir Akbelen ormanlarını korumak, ranta kurban edilmesini engellemek ve ormanların ekosistem üzerindeki etkisinin bozulmaması için başta İkizköylüler olmak üzere ülkemizdeki çok sayıdaki hak savunucuları nöbet tutmaktadırlar.
       
24 Temmuz 2023 tarihinde sabah saat 05:35' de Akbelen Ormanı’na orman kesim ekiplerinin gelmesi üzerine, köylüler ve yürümekte olan davanın avukatı Av. İsmail Hakkı Atal, Muğla İdare Mahkemesinde açılmış dosyada ivedi olarak yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuş ve “gecikmesinde sakınca bulunan hâl” kavramını delillendirebilmek bakımından Akbelen Ormanı kesim alanına girmek istemiştir. Ancak Jandarma geçişi sağlamadığı gibi haklarını savunmak üzere orada bulunan yurttaşlara kaba kuvvet uygulayıp göz yaşartıcı gaz kullanmış, vatandaşlarımız ile birlikte kamu görevi yapan avukatlar darp edilerek hukuka aykırı şekilde Savcılık yazılı emri olmadan gözaltına alınmıştır. Hukuka aykırı uygulamayı yapanlar hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak, ranta karşı çıkmak ve ormanları korumak için gösteri ve yürüyüş yapmak anayasal bir haktır. Dün biber gazı ile müdahale edilen yurttaşlarımız ve meslektaşlarımız, dünya mirası olan ormanlarımıza sahip çıkarak onurlu bir mücadele yürütmüşlerdir. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu mücadele gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve temiz bir gelecek bırakma mücadelesidir.
   
Bugün dünyamız iklim krizinin getirdiği sıcak hava dalgalarının olumsuz etkileriyle boğuşurken, bu sıcak hava dalgalarına karşı tek savunmamız olan ormanlarımız bir termik santral için heba edilmeye çalışılmaktadır. Sadece ülkemiz için değil komşu ülkeler için de en büyük tehditlerden olan orman yangınlarına karşı mücadele edilen bu günlerde, Akbelen Ormanı’nın göz göre göre yok edilmesinin akılla izah edilebilir bir yanı bulunmamaktadır.

Bu sebeple, açılan davada Muğla İdare Mahkemesi tarafından Akbelen Ormanı yok olmadan yasa dışı ağaç kesiminin engellenmesi için ivedi olarak yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin hayati önemini tekrar hatırlatıyor, Türkiye Barolar Birliği olarak yaşam kaynağı olan ormanlarımızı korumaya, bu uğurda mücadele eden meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU