AKBELEN'E VE BARIŞÇIL TOPLANMA HAKKINA MÜDAHALEYİ KINIYORUZ

1189

Dünyada tüm gelişmiş ve demokratik ülkeler iklim krizine karşı mücadele ederken, sürdürülebilir bir yaşam için çözümler ararken, özellikle kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketimini azaltarak yeni enerji kaynakları bulmaya çalışırken ve ormanları korumak için azami gayret gösterirken, ülkemizde termik ve hidroelektrik santral sayısı artırılmakta, nükleer santraller kurulmakta ve bu santraller için milyonlarca ağaç kesilerek hem ormanlar hem de ormanda yaşayan canlılar yok edilmektedir. Ormansızlaşma, orman tahribatı ve iklim değişikliği ile mücadele etmek gerekirken tam aksine ormanlarımız ranta kurban edilmektedir.

Ülkenin her yerinde olduğu gibi İkizköylüler de Akbelen ormanlarının, zeytinliklerinin ve sularının yok edilmemesi için iki yıldır mücadele ediyorlar. 24 Temmuz günü kesim ekipleri Akbelen ormanına girerek kesime başlamışlar ve jandarma kesime engel olmak isteyen halka ve avukatlara göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmiştir. Anayasa’nın 34. maddesinde, herkese önceden izin almaksızın silahsız olarak gösteri ve yürüyüş yapma hakkı tanınmıştır. Bu pozitif toplumsal hakka rağmen; ormanı, ormanda yaşayan canlıları ve doğal kaynakları korumak için mücadele eden halka ve avukatlara yapılan müdahale, uygulanan şiddet hukuka açıkça aykırı olup eziyet ve kötü muamele yasağının da ihlalidir.

Ağaçlar ve ormanda yaşayan tüm canlıların yaşam haklarına saldırı niteliğinde olan ağaç kesimi aynı zamanda o bölgedeki doğal yaşama da son verilmesi demektir. Sosyal devletin görevi, ülkesinde yaşayan insanlar ve diğer tüm canlıların haklarını korumak ve güvence altına almaktır. Bu bağlamda, doğaya ve yurttaşlara uygulanan bu şiddeti kınıyor ve bir an önce kesimin durdurularak Akbelen ormanının korunmasını istiyoruz.

Yaşam hakkı ve çevre hakkı için direnen yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın barışçıl toplanma özgürlüğüne yönelik kolluk şiddetiyle tavizsiz mücadele edeceğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ŞİDDETLE MÜCADELE KURULU